{jcomments off}

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a képviselők tiszteletdíjáról.Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §. (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete az alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 25.000,- Ft/hó, költségtérítést nem állapít meg.

2.§

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzati képviselők részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 20.000,- Ft/hó.

3.§

Az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság elnöke részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 40.000,- Ft/hó, képviselő tagja részére tiszteletdíjat állapít meg, amelynek összege 25.000,- Ft/hó, illetve a nem képviselő /külső/ tagja részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

4.§

A tiszteletdíjak havonta kerülnek kifizetésre.

5. §

Ezen rendelet 2012. március 01. napjával lép hatályba, és hatályát veszti Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete.

Babosdöbréte, 2012. február 09.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 10. napján.