2018/03/28

Babosdöbréte KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény             

EFOP-4.1.7-16-2017-00168

KULTURÁLIS SZÍNTÉR FEJLESZTÉSE BABOSDÖBRÉTÉN

 

Babosdöbréte Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.7-16-2017-00168 kódszámú pályázattal 18 294 366 Ft 100 % os támogatásban részesült a KULTURÁLIS SZÍNTÉR FEJLESZTÉSE BABOSDÖBRÉTÉN címmel.

A tervezett fejlesztés célja, hogy Babosdöbrétén az egész életen át tartó tanulás jegyében modern, jól felszerelt klub- és szakkörihelyiséget alakítsunk ki, a helyi igényeknek megfelelő kiszolgáló helyiségekkel együtt. Továbbá fontos cél a projekt szintű akadálymentesítés is. A projekt során megvalósuló tevékenységek, az infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az egész életen át tartó tanulás népszerűsítéséhez, biztosítja a hétteret a helyben elérhető minőségi kompetenciafejlesztő, oktatótó és művészeti foglalkozásokhoz. A projektben tervezett tanulást segítő tereket az önkormányzati tulajdonú 1800-as években épült uradalmi kastélyban tervezzük kialakítani. Az épület pályázatban érintett helyiségei elavultak, rosszul felszereltek, jelenleg raktárként funkcionálnak. A projekt keretében a Kultúrházban a Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma 2 db: • Klubhelyiség • Szakköri helyiség. Mindkét helyiség megújul (pl.: padlózat, festés stb), korszerűsítésre kerül a gépészet és a villamoshálózat. A fenti oktatási, foglalkozási helyiségeken kívül megújulnak a hozzájuk kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek. A mosdók átalakítása az akadálymentes hozzáférés miatt elengedhetetlen, valamint kiszolgálóhelyiségként (pl.: főző tanfolyam, kézműves foglalkozás) felújításra kerül egy kisebb teakonyha is. A tanulási és oktatási terek fejlesztése mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, amely a megújult korszerű és esztétikus helyszínhez biztosítja majd a programok szakmai tartalmának fejlesztését is. Beszerzésre kerülnek alapbútorok, mint asztalok és székek, valamint informatikai eszközök is. Több olyan programunk is van, amelyhez szükséges a teakonyha használata, így annak alapfelszereltségét is a pályázatból finanszírozzuk.

A projekt várható befejése: 2019.01.30

 

További információ:

Babosdöbréte Község Önkormányzata

Babosdöbréte, Kossuth u. 6.

Tel.: 92/707-562, 30/8363833,