Az ülés napirendjére tett javaslatot az önkormányzat képviselőtestülete – 4 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta.

Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása

Takács Árpádné jegyző: Részletesen ismertette a képviselőtestülettel a mellékelt előterjesztést.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy a Közös Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat módosítását elfogadják-e.

A képviselőtestület a határozatot 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

47/2013.(IX.25.) önkormányzati határozata

A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat módosításáról

Babosdöbréte község Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja – a melléklet szerint - Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat módosítását.

 Felelős:                Takács Árpádné jegyző

Határidő:              folyamatos

Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati hivatal 2013.  I. félévi költségvetési beszámolója

Takács Árpádné jegyző: Ismertette a beszámolóban foglaltakat.

Kaczor Tamás polgármester:  Én azt látom, hogy mi megspóroltunk pénzt, nem tudom, a többi önkormányzat hogyan gazdálkodik, de mi nem tudunk hozzájárulni. Legalábbis ez az én szerény véleményem, teljesen mindegy, hogy a számokat honnan nézzük, hogy az állam nem adott hozzá vagy más miatt, én azt mondom, ezt ki kell gazdálkodni.

226 e Ft-tal hozzá kellene járulnunk, nálunk a hivatalnál spórolás történt 770 e Ft pénzmaradvány van az aljegyző tartós távolléte miatt, én azt gondolom, mi ezzel betettük a részünket. Nem értem, hogy a kirendeltség dologi kiadásai sor, miért áll 80 %-on.

Látnotok kell, a pénzt egyféleképpen kapjuk: állami támogatást, nem dologira, nem bérjellegűre. Én ezt nem tudom elfogadni. Ezt újra kell tárgyalni, hogy a képviselők mit mondanak, az az ő dolguk. Én úgy látom, hogy máshol annyira nem spórolnak, nekünk nincs pénzünk betenni. Mi látjuk, hogy mi hogyan gazdálkodunk és mások  hogyan gazdálkodnak. Akkor én miért adjak hozzá többet, többet?

Takács Árpádné jegyző: Dologi kiadások láthatók külön bontva a székhely és a kirendeltség oldalán, és abból éppen az látható, hogy nem spórolt a kirendeltség, hiszen az ő kiadásai állnak időarányosan magasabban.

Kaczor Tamás polgármester: Én addig nem tudom elfogadni, amíg nem látom, hogy miért állunk a dologi kiadásokban ilyen magasan. Látni akarom, hogy mi lett elkönyvelve, hogy ide csak a döbrétei kiadások lettek-e könyvelve.

Takács Árpádné jegyző: Semmi akadálya, bármikor bejöhet bármelyik képviselő, polgármester a hivatalba, és megmutatjuk neki a könyvelést.

Kaczor Tamás polgármester: Nem javaslom elfogadni a féléves beszámolót, mert nem értem, miért így alakult. Javaslom újra tárgyalni a következő ülésen. Legyen október 9-én. Ha minden rendben lesz, majd elfogadjuk. Akkor majd tudunk intézkedni, hogy takarékoskodni kell. Majd utánajárok.

Takács Árpádné jegyző: Annak semmi akadálya, de ugyanezekkel a számokkal tudom előterjeszteni a beszámolót, hiszen ezek tényadatok, a könyvelésben így szerepelnek.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy a közös hivatal féléves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadják-e.

Az önkormányzat képviselőtestülete a beszámolót - 4 nem szavazattal egyhangúlag – nem fogadta el, újratárgyalásról döntött.

Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása

Kaczor Tamás polgármester: Részletesen ismertette a képviselőkkel az előterjesztésben leírtakat. Kifogásolta, hogy eddig nem ilyen formában szokták kapni a beszámolót, és nem látja át konkrétan, hogy miért kell megemelni az előirányzatokat. Nem értem, miért kell elkölteni egyszerre a kiadási oldalon, ha emelkedik a bevételi oldalon. Miért pont ezeken a sorokon kell emelni? Megemeljük a közfoglalkoztatási sort.

Takács Árpádné jegyző: Azt előre nem tudtátok pontosan betervezni, a közfoglalkoztatási támogatás év közben alakul, annak megfelelően módosítottuk bevételi és a kiadási sorokat is.

Kaczor Tamás polgármester:  Tehát ha jól látom, a bevételi oldalon bejönnek ezek a nagy összegű kiadások, a kiadásoknak elvileg a fedezete megvan. Akkor elvileg maradhat a tervezésnek megfelelően a módosítás. Lehet, hogy én máshol módosítottam volna, ha látom, hogy az önkormányzat félévi költségvetése hogyan áll. Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat. Én vállalkozói szemlélettel nézem, és nem azt nézem, hogy ami bejött, azt hogyan lehet eltapsolni, hanem azt, hogy hol lehet megspórolni.

De szerintem ezt el lehet fogadni, aztán majd változtatunk rajta, ha kell. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket.

Hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésnek megfelelően elfogadják-e Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési előirányzat módosítását.

A képviselőtestület Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési előirányzat módosítását 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

A 10/2013.(X.03.) önkormányzati rendelet a  Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési előirányzat módosításáról a mellékletben található.

Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. I. féléves költségvetési beszámolója 

Kaczor Tamás polgármester: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Intézményi működési bevétel pluszban van, az hogy lehet. Meg kellene nézni, hogy jól vannak-e könyvelve, a kiadás az ingatlan miatt lett több, mint amit terveztünk. A bevételi oldal viszonylag jól teljesült. Az adók is.

Takács Árpádné jegyző: Ez megegyezik a féléves módosításban foglaltakkal, az látható a beszámolóban is. Ebben csak a tényekkel van emelve mind a bevételi, mind a kiadási oldal. Amivel módosítva van az előirányzat is. Azzal egyezik. Azt sem tartom kizártnak, hogy lehetnek más sorra könyvelve kiadások, ez a PM infóban írt adatokkal egyezik.

Kaczor Tamás polgármester: Mindenképpen átnézzük a következőkben, hogy mik ezek és hogy jó helyen vannak-e. Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésnek megfelelően elfogadják-e az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolót.

A képviselőtestület a határozatot 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

48/2013.(IX.25.) önkormányzati határozata

Babosdöbréte Község Önkormányzatának 2013. I. féléves 

költségvetési beszámolója

Babosdöbréte község Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja – a melléklet szerinti - Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját.

Felelős:    Kaczor Tamás polgármester            

  Takács Árpádné jegyző

Határidő:  folyamatos

Babosdöbréte Község rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

Kaczor Tamás   polgármester: Kérte a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Takács Árpádné jegyző: Ismertette az előterjesztést

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadják-e.

Az önkormányzat képviselőtestülete a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően - 4 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta.

Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 11/2013.(X.03.) ÖR a mellékletben található.

Az egészségügyi ellátásról szóló 4/2003.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása

Kaczor Tamás   polgármester: Ismertette az előterjesztést

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy a Az egészségügyi ellátásról szóló 4/2003.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadják-e.

Az önkormányzat képviselőtestülete a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően - 4 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta.

Az egészségügyi ellátásról szóló 4/2003.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2013.(X.14.) ÖR a mellékletben található.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás

Kaczor Tamás polgármester röviden tájékoztatta a képviselőket a mellékletben található előterjesztésről.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadják-e a határozat-tervezetet.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 4 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestületének

49/2013.(IX.25.) önkormányzati határozata

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

Saját bevételek összege:

2013         8 398  e Ft

2014         8 500 e Ft                    

2015         8 700 e Ft

2016         9 000 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2013                0 e Ft  

2014                0 e Ft

2015                0 e Ft

2016                0 e Ft 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:

„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester

ZALAVÍZ Zrt részére határozat az önrész megpályázására

Kaczor Tamás polgármester:Ismertette a képviselőkkel az előterjesztésben leírtakat. (Mellékletben található)

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadják-e a határozat-tervezetet.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 4 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

50/2013.(IX.25.) Önkormányzati határozata

„Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése” pályázatához szükségesönkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról  

1. Babosdöbréte Község Önkormányzata, mint a ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás tagja egyetért azzal, hogy „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése” megoldására társult önkormányzatok kijelölése alapján, a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 sz. pályázatához szükségesönkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot kerüljön benyújtásra  a Belügyminisztériumhoz.

2. Babosdöbréte Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet 10. § (2) bek. rendelkezései szerint megállapítja, hogy:

 

a) helyi önkormányzat vagy társulás megnevezése:
ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás

b) a társulási tanács határozatának száma: 8/2013. (IX.03.)

c) a tervezett fejlesztés

    ca) pontos megnevezése: „A ZALAVÍZ ZRT. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése

    cb) összköltsége: 4.239.365.386,- Ft

    cc) pénzügyi ütemezése: 2013. – 2015.

    cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Finanszírozás

2013

2014

2015

Összesen

Részarány

Elszámolható

 

 

 

 

 

 - EU támogatás

1 296 798

1 474 584

441 927

3 213 310

75,80%

 - Központi hazai támogatás

228 847

260 221

77 987

567 055

13,38%

 - Saját erő

185 239

210 635

63 127

459 001

10,83%

Összesen

1 719 017

1 945 440

583 041

4 239 365

100,00%

Nem elszámolható, saját erő*

8 133

56 928

20 331

85 391

 

Mindösszesen

1 719 017

2 002 367

603 372

4 324 757

 

a megadott adatok eFt

  d) a saját forrás biztosításának módja:

A Pályázat Babosdöbréte község vonatkozásában 0 Ft értékben el nem számolható költséget tartalmaz. A pályázat összes, 459.001.008,- Ft önerejéből, a Babosdöbréte Község Önkormányzatára vonatkozóan a Társulás beruházásában megvalósuló projekthez szükséges összesen 0 Ft önerőt – 100%-ban EU Önerő Alap előirányzat terhére igényelt saját forrásként a 2013., 2014. és 2015. évben biztosítja. 

Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényelt kisebb összegben, vagy nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott összeghez hiányzó saját forrást az Egyesített Közös Pénzügyi Alap terhére biztosítja.

Határidő:2013. szeptember 30.

Felelős:Kaczor Tamás polgármester 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása

Takács Árpádné jegyző: Ismertette a képviselőkkel az előterjesztésben leírtakat. (mellékletben megtalálható)

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadják-e a határozat-tervezetet.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 4 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

51/2013.(IX.25.) Önkormányzati határozata

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak, a 2013. június 26-i ülésén elfogadott társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

A társulási megállapodás V. fejezetének 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3.A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény irányítói feladat- és jogkörét a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási Tanács hatásköre az intézmény alapító okiratának elfogadása és módosítása, megszüntető okiratának kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, az intézmény költségvetésének elfogadása, létszámának meghatározása a vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.    

A társulási megállapodás VI. fejezetének 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozattal hozza.

Az elnök és az alelnök megválasztásáról titkos szavazással dönt. A Társulási Tanács a 14. és 15. pontban foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat. 

A társulási megállapodás 1. és 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztéshez csatolt 1. és 2. sz. melléklet lép.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős:     Kaczor Tamás polgármester

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 4 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

52/2013.(IX.25.) Önkormányzati határozata

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását 2013. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. A társulási megállapodás II. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulás célja

A térségben működő települési önkormányzatok a Társulást foglalkoztatási feladatok végrehajtására, továbbá a térség összehangolt fejlesztésének előmozdítására hozzák létre. 

2. A társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi, feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:

2.1.  területfejlesztés,

2.2.

2.3.

2.4.  foglalkoztatás,

2.5.

Az e megállapodásban foglalt feladatok ellátását vállaló települési önkormányzatok kimutatását jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke tartalmazza. 

2. A társulási megállapodás II. fejezetének 2.2. pontja (Szociális alapszolgáltatási feladatok), 2.3. pontja (Gyermekjóléti alapellátási feladatok), 2.5. pontja (Gyepmesteri feladatok), 3. pontja (A társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei) és 4. pontja (A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja) hatályát veszti.

3.   A társulási megállapodás III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai azon települési önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek

-elfogadják a Társulás célját,

-jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el,

-érintettség esetén vállalják a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetését. 

A társulási megállapodás III. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1.A Társulás bármelyik tagja a naptári év június 30-ával, illetve az utolsó napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A kiváló tag köteles érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetésének teljesítésére. 

A társulási megállapodás IV. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

-a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát,

- a Társulásba való belépés időpontját,

-a Társulás által ellátott feladatok közül a tag által vállalt feladatot (feladatokat),

-a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegét, és befizetésének időpontját, 

-a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési kötelezettség teljesítését,

-a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét,

-a tagság megszűnésének időpontját.

A társulási megállapodás V. fejezetének címe és a cím alatti szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS NONPROFIT SZERVEZETE 

A Társulás szervei:

1.a Társulási Tanács,

2.a Társulás elnöke,

3.a Társulás alelnöke,

4.a Társulás bizottságai,

A Társulás nonprofit szervezete:

Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

A társulási megállapodás V. fejezete 1.5. pontjának b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

b)érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegének megállapítása, 

A társulási megállapodás V. fejezetének 4. pontja (A Társulás bizottságai) alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 4.2. pont hatályát veszti.

4. A Társulás bizottságai

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza létre:

4.1. Elnökségi Bizottság

4.2.

4.3. Pénzügyi Bizottság

A társulási megállapodás V. fejezetének 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1.5.A Társulás Elnökségi Bizottsága segíti a Társulás elnökének és alelnökének a munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a Tanács tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában. 

A társulási megállapodás V. fejezetének 4.3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.3.7.A bizottság fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei és nonprofit szervezetepénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét. Előzetesen véleményezze, illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a zárszámadást. A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetésének ellenőrzése. 

A társulási megállapodás V. fejezetének 5. pontja hatályát veszti.

A társulási megállapodás VI. fejezetének 6.7. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 6.9. pontja hatályát veszti:

6.7. érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megállapításakor, és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapításakor,

13.A társulási megállapodás VI. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

14.A társulási megállapodás VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 2.1.1. és 2.1.2. pontja hatályát veszti.

1.A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás működési költségeinek biztosítása érdekében a települési önkormányzatok tagi hozzájárulást nem fizetnek, annak fedezetét a Társulás tartaléka terhére biztosítja.  

15.A társulási megállapodás 1. sz. függeléke helyébe jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke lép, egyidejűleg a 2. sz. függelék hatályát veszti. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős:    Kaczor Tamás polgármester

Beiskolázási támogatás

Kaczor Tamás  polgármester:  Eddig minden évben adtunk beiskolázási támogatást az iskolás korúaknak tanév elején. az óvodásoknak pedig karácsonykor. Anyagi helyzetünk nem nagyon javult. A népesség-nyilvántartásból kigyűjtötték a kollégák az ebbe a korcsoportba tartozó gyerekeket, ezt pontosítani kell természetesen, körülbelül 49 gyerek esik a 6-14 éves korosztályba, és kb 19 a 14-18 éves korcsoportba. Azt javaslom, hogy csak az életvitelszerűen Döbrétén lakó és itt lakóhellyel rendelkező 1-8 osztályba járó gyerekek családját támogassuk 3 e Ft-tal. A kifizetést irányozzuk elő október közepére Kérem a Testület felhatalmazását az egyedi határozatok aláírására.

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a javaslattal a képviselők egyetértettek.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak, hogy javaslatot elfogadják-e.

Az önkormányzat képviselőtestülete a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően - 4 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta.

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestületének

53/2013.(IX.25.) önkormányzati határozata

Beiskolázási támogatásokról

Babosdöbréte község Képviselőtestülete az életvitelszerűen Babosdöbrétén élő, és állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolások – illetve 1-8 osztályba járó gyerekek részére – jövedelem vizsgálata nélkül – egyszeri, 3.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.

Az önkormányzat képviselőtestülete kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2013. október 15.

Felelős:   Kaczor Tamás  polgármester

                Takács Árpádné  Jegyző

 

Belső ellenőrzési társulási tagok bővítése

Kaczor Tamás polgármester:  tájékoztatta a képviselőket, hogy érkezett egy megkeresés a söjtöri Belsőellenőrzési Társulástól, mely szerint Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde és Becsvölgye községek 2014. január 1-től csatlakoznának a társuláshoz, és ehhez kéri a hozzájárulásunkat. Javasolom, hogy fogadjuk el a csatlakozásukat.

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat.

Hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.

Kaczor Tamás polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

A képviselőtestület a határozatot 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

54/2013.(IX.25.) Önkormányzati határozata

Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz csatlakozó települések jóváhagyásáról

Babosdöbréte község Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy 2014. január 1. napjával Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde és Becsvölgye községek Önkormányzatai csatlakozzanak a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz (8897 Söjtör, Petőfi u. 2.). 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belső ellenőrzési Társulás részére a határozat eljuttatásáról gondoskodjon.

Határidő:  2013. december 31.

Felelős:    Kaczor Tamás polgármester

                 Takács Árpádné  jegyző

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

Kaczor Tamás  polgármester: Ismertette a képviselőkkel, hogy jövőre is van lehetőség csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására. Az ösztöndíjra, a nappali tagozaton felsőoktatási intézményben már tanulmányokat folytató, illetve az adott évben felsőoktatási intézménybe felvételizni kívánó fiatalok pályázhatnak. 

A kormány ehhez központi forrásból hozzájárul oly módon, hogy a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget azzal megegyező mértékben – évente meghatározott összeghatárig – kiegészíti. A polgármester javasolja, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.

ezen döntés során, meg kellene határoznunk, az ösztöndíj havi összegét, javasolom, hogy legyen 4.000,- Ft/hó.

Kérte a napirendhez a hozzászólásokat, javaslatokat. Javaslat nem hangzott el, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás   polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak.

A képviselőtestület 4 igen egyhangú szavazattal a szóbeli előterjesztésnek megfelelően az alábbi határozatot hozta.

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

55/2013.(IX.25.) önkormányzati határozata

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához

Babosdöbréte Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szándéknyilatkozat aláírására, valamint elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és felkéri a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Képviselőtestület az ösztöndíj összegét 4.000,- Ft/hó –ban állapítja meg, és a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: folyamatos

Felelős:   Kaczor Tamás polgármester

2013. évi közbeszerzési terv

Takács Árpádné  Jegyző: röviden tájékoztatta a képviselőket az előterjesztésben foglaltakról.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kaczor Tamás  polgármester: Kérte a képviselőket, kéz-feltartással szavazzanak, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési tervet elfogadják-e.

Az önkormányzat képviselőtestülete a napirenddel kapcsolatosan – 4 igen egyhangú szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestületének

56/2013.(IX.25.) önkormányzati határozat

2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Babosdöbréte község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi Közbeszerzési Tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:       Kaczor Tamás polgármester

Határidő:     folyamatos

Egyebek

Kaczor Tamáspolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ma érkezett egy e-mail Molnár Attila képviselő társunktól, mely szerint szeptember 30-i hatállyal lemond képviselői mandátumáról. Megkérem a jegyzőt, hogy a választás eredménye szerint a listán következő sorban lévő képviselő beiktatásához szükséges előkészületeket tegye meg.

A képviselők a javaslattal egyetértettek

Egyéb téma nem volt, ezért Kaczor Tamás polgármester az ülést 19 óra 25 perckor bezárta.

Kmft.

 

 

Kaczor Tamás                             

Takács Árpádné

polgármester

jegyző

{jcomments off}