A településünkhöz két körzeti megbízott tartozik.

Szerdahelyi Ádám rendőr őrmester

30-6507509

Luczi Jenő rendőr törzszászlós

30-6507510

Minden hónap utolsó hétfőjén a körzeti megbízott fogadóórát tart a Körjegyzőség épületében 12,00 óra és 13,00 óra között.

Probléma esetén hozzájuk lehet fordulni.