{jcomments on}Tájékoztató


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 19/2011. határozatával 2011. május 30-án úgy döntött, hogy 2012 január 01-től kilép a Teskándi Körjegyzőségből. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület tájékoztatót tartott 2011 július 11-én Babosdöbréte Kossuth L. utca 6. (régi iskola) épületében 19.00 órakor.

Az őszinte légkörű megbeszélésen közel negyven lakos vett részt.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette az eddig történt döntést és az azt alátámasztó adatokat és körülményeket, egyben felvázolta a közeljövő lehetőségeit. Röviden összefoglalva a jelenlegi helyzetet:

Babosdöbréte Önkormányzatának működési bevétele évről-évre csökken:

2009 évi tény 26.580.000 Ft
2010 évi tény 25.444.000 Ft
2011 évi tervezet 23.947.000 Ft

A működési bevételek egy része állami támogatásból tevődik össze, és ezt egészítik ki a helyi adóbevételek ( helyi iparűzési adó kommunális adó, gépkocsi adó). Az évenkénti bevételek nagyságával nem lehet pontos számolni, mivel az állami szabályozás, a gazdasági környezet adottságai, és a lakosság teherbíró képessége véges.

Az egyenleget kizárólag a kiadások ésszerű csökkentésével lehet javítani, ezáltal lehetőség adódik kisebb beruházások megvalósítására. Emiatt ezévben csökkentettük a személyi juttatásokat, a szemétdíj önkormányzati támogatását ...stb.

A község kiadásainak nagy részét a közös fenntartású intézmények támogatása emésztette fel:

2010 évben: Iskola és Óvoda 4.849.000 Ft , Körjegyzőség 8.254.000 Ft Összesen: 13.103.000 Ft

A 2011-es évben áttekintésre kerültek a fenntartott hivatal és intézmény társulási szerződései. 
Ezek újratárgyalását kezdeményeztük, azon célból, hogy egyenlő jogosultságokat biztosítson a fenntartó önkormányzatok mindegyikének. Kemény tárgyalások során sikerült a teskándi körjegyzőség költségvetését (a működés biztosítása mellett) közel 10 millió forinttal csökkenteni, ami a falunak 1,7 millió forint kiadás csökkenést eredményezett ebben az évben.
2011 évi tervezett: Iskola és Óvoda 5.141.000 Ft Körjegyzőség 6.131.000 Ft

A teskándi körjegyzőség esetében – elsősorban az alacsonyabb költségvetés elutasítása, egyenlő jogosultsági feltételek hiánya, az új polgármesterek tényfeltáró tevékenységének folyamatos gátolása, az ehhez megkért információk, adatok ki nem szolgáltatása, a megfelelő szakmai támogatás hiánya miatt a bizalmunk megrendült a hivatal felé,  és ezért nem került megkötésre a körjegyzőség társulási szerződése. Az álláspontok elég távolra kerültek egymástól, csak a kiharcolni kívánt jogok feladása esetén, lehetett volna közös megegyezés. Ezt azonban a három község képviselő-testülete nem kívánta elfogadni.

Babosdöbréte, Böde és Hottó község önkormányzata 2012. január 01.-től közös körjegyzőség alapítását tervezi, a törvényi követelményeknek megfelelően.


Két lehetséges helyszín adódik az új hivatalnak: Bödén vagy Babosdöbrétén. Az egyeztetéseken a babosdöbrétei központ került elfogadhatónak mindenki számára. Ez természetesen a régi iskola épületének felújítását teszi szükségessé.

A megbeszélésen a lakosok sok kérdést tettek fel ezekkel kapcsolatban. A válaszokat foglaljuk most össze minden lakosnak szerkesztett formában:

Nincs értelme kilépni, miért nem marad minden a régiben?
A jelenlegi változásokat figyelembe véve, egy idő után nem fogjuk tudni fizetni a kiadásainkat. Forrásainkat Teskánd felemészti, ezek mellett a mostani öt falu közül kizárólag csak Teskánd fejlődik.

Nem lehetne mégis megegyezésre jutni valahogy?
Sajnos erre nagyon kicsi az esély. A polgármesterek között és a hivatalban is olyan nagy a bizalmatlanság, hogy érdemi munka nem végezhető. Ezek mellett sok esetben Teskánd fenntartja a jogot sok fontos kérdés eldöntésre, és kisajátítja az elért eredményeket.

Nem fog ez többe kerülni, mint a jelenlegi?
Nem. Az előzetes számítások alapján (jelenlegi szabályozást figyelembe véve) a község hozzájárulása kevesebb lesz, ami megtakarítást jelent.

Hány fő fog dolgozni az új körjegyzőségen?
Mivel a hivatali feladatok száma csökken és egyszerűsödik, így négy fő fog itt dolgozni: a körjegyző, két pénzügyi előadó és egy igazgatási munkatárs.

Hogyan oszlanak majd meg a költségek?
Még nem fogadtuk el a társulási megállapodást. De előzetesen: a helységek kialakításának költségei a gesztor önkormányzatot terheli, a berendezések és a működtetés költségei a települések lakosság számának arányában oszlik el.

Nem kerülünk bajba, ha a Kormány a járások kialakításával feladatokat von el?
Nem. Az Állam célja a helyhatóságok működésének megerősítése, amelyek során sok igazgatási feladatot hatékonyabban tud megoldani járási szinten, így nagy terhet vesz le a vállunkról. Az átalakítás azonos módon érint minket ha maradunk vagy ha változtatunk!

Mi lesz ha négy év múlva az új polgármesterek összevesznek?
Reméljük nem így lesz. Mindent előre nem látunk, de ezt a kiválást tartjuk a leghelyesebbnek.

Milyen közös vagyona van a teskándi körjegyzőségnek?
Teskánd Petőfi utca 42. alatti épület, ahol a posta és az orvosi rendelő és az emeleten két lakás a közös tulajdon. A társulásból való kilépéssel a törvény kimondja ennek a vagyonnak a felosztását. Ezek mellett a teskándi körjegyzőségen használt berendezések egy része is saját tulajdon.

Elküldhetik a babosdöbrétei gyerekeket az iskolából, ha kilépünk? Többet kell fizetni majd?
Nem. Az iskolát és óvodát a továbbiakban is a jelenlegi társulási formában szeretnénk fenntartani. Ezt nem fogja érinteni a kiválásunk a teskándi körjegyzőségből.

Miért nincs erről a kérdésről hivatalos falugyűlés vagy lakossági kérdőív?
Legfontosabb szándékunk az, hogy közvetlenül ismertessük a terveket, és mindenki nyíltan elmondja a meglátását ezekről. Szerintünk egy hivatalos jegyzőkönyvbe személyenként bekerülő felszólalás sokakat feszélyezne, kevesebb véleményt ismernénk meg. A kérdőívek kitöltéstét, összegyűjtését és kiértékelését hitelesített és független formában nem tudjuk megszervezni és szeretnénk elkerülni bármi csalás gyanúját.

Babosdöbréte, 2011. július 12.

Babosdöbréte Község Polgármestere és Képviselő-Testülete.