A Képviselő-testület Közmeghallgatást tart a volt iskola épületében
(Babosdöbréte Kossuth u. 6.)
2010. december 15.-én
17.00 órakor.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
falugyűlés

Jegyzőkönyv

Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2010. december 15. napján megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Vass Mónika és Molnár Attila Dezső képviselők,
Fazekas István körjegyző,
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.

A lakosság részéről: 25 fő.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt.

A meghívóban kiküldötteknek megfelelően először a polgármester a 2010. évi választások óta végzett munkáról , majd a 2011. évi elképzelésekről beszélt. Bemutatta a jelenlévő képviselőket, megköszönte a választók bizalmát. Véleménye szerint időszerű volt a változás, de a megválasztásuk óta nagyon rövid idő telt el. Az új képviselő-testület a folyó ügyeket átvette, voltak pozitív és negatív dolgok is. Szerencsére a pénzügyi helyzete nem olyan rossz az önkormányzatnak, de fejleszteni elsősorban csak pályázatokból lehet. Rövid távú tervei az önkormányzatnak az utcanév táblák elhelyezése, buszmegálló áthelyezése, a régi iskolaépület nyílászáróinak, padozatának felújítása és szigetelése. Volt egy jól sikerült télapó ünnepély, a következő rendezvény december 23-án karácsonyi játszóház lesz, ahova mindenkit szeretettel várnak. Év végén szeretnék megajándékozni a rászoruló családokat, amelynek fedezetét úgy tudták biztosítani, hogy lemondtak a tiszteletdíjukról. Probléma a zártkerti ingatlanok közvilágításának hiánya, amely szintén megoldásra vár. Hosszabb távon el szeretné érni az önkormányzat, hogy valamilyen szinten önfenntartó legyen. Sok olyan földterület van, amelyet hasznosítani lehetne, természetesen ehhez pályázati forrás kellene. Beszélt a közfoglalkoztatásról, amely a jövő évtől jelentős változáson megy át. Elkészült Babosdöbréte új honlapja is. Ismertette a kastélyépület tervét is.

Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólások:

Ambrus Zoltánné a kökényesmindszenti útról érdeklődött, nagyon rossz állapotú, kinek a tulajdona és mit lehetne vele tenni.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy ez az út nem az Önkormányzaté, hanem a Közútkezelő Vállalaté. Fogják jelezni a problémát.

Róka István szerint probléma, hogy a mezőgazdasági gépek kihordják a sarat a közútra. Javasolta, hogy a temető parkolójából kihordott földet, hordják a sportpályához.

Kaczor Tamás polgármester a temető parkolójával kapcsolatban elmondta, hogy a tervdokumentáció elkészült, de forrás hiányában nem tudják folytatni.

Ujvári Péter jelezte a Kishegyen lakók problémáját, mely szerint nincs közvilágítás. Nyáron költözött oda, amikor az akkori polgármestertől ígéretet kapott, hogy megoldják a közvilágítást, azóta sem történt semmi.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy árajánlatot kértek, amely szerint a megvalósítás 1.000.000,- Ft-ba kerülne. Erre jelenleg nincs forrás. A képviselőtestület nem zárkózik el a kiépítéstől, de pályázati forrást várnak.

Ujvári Péter sérelmezte, hogy egy alkalommal sem voltak a helyszínen a képviselők, így nem is tudják mi a konkrét igénye a lakóknak.

Kaczor Tamás polgármester ígéretet tett arra, hogy a helyszínen megtekintik a lehetőségeket és ennek függvényében döntenek.

Horváth István felajánlotta, hogy a rámi épület – amely az önkormányzat tulajdona - tetőszerkezetét megjavítja, csak az anyagot kellene megvenni. Kérdése volt , hogy az Önkormányzat mikor kárpótolja őt azért az ingatlanért, amelyet megvett és végül nem tudja birtokolni.

Fazekas István körjegyző elmondta, hogy ebben az ügyen született egy bírósági ítélet, amelyet az önkormányzat végre is hajtott. Mást az ügyben nem kíván mondani.

Nagy Ferencné szeretné, ha az önkormányzat játszóteret építene.

Kaczor Tamás polgármester egyetért a javaslattal. Szerinte is fontos egy közpark, ahol mindenki kulturált körülmények között pihenhetne.

Róka István a járdaépítést is fontosnak tartja.

Kaczor Tamás polgármester egyetért ezzel, csak a hellyel van probléma, a szinteltolások miatt sok helyen nem kivitelezhető.

Tóth László kéri az önkormányzat intézkedését azzal kapcsolatban, hogy a szennyvízberuházás kapcsán megígért telki szorgalmi jog bejegyzésre kerüljön. Erről írásos ígérvénye is van, amelyet átadott a polgármester úrnak.

Kaczor Tamás polgármester ígéretet tett ügyének intézésére.

Kis László jelezte, hogy az öltöző mellett van egy kút, amely veszélyes, be kellene keríteni.

Nagy Ferencné észrevételezte, hogy a Kossuth L.u. 14. szám alatt is van egy kút, amelynél le van szakadva a beton.

Kaczor Tamás polgármester megköszönte a bejelentéseket, utána fognak nézni és megteszik a szükséges intézkedést.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 18,20 órakor bezárta.


K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Fazekas István körjegyző