J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2011. február 1.-i társult üléséről.

Jelen vannak:

Teskánd

Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők.

Babosdöbréte

Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila,

Vas László, Vass Mónika képviselők.

Boncodfölde

Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly,

Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők.

Böde

Ujj Tibor polgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin

képviselők.

Távol volt: Császár János alpolgármester

Hottó

Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László,

Kóródi János, Kovács László képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Fazekas István körjegyző, Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző, Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató, Bertók Béláné védődő.

Tóth Istvánné Teskánd község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét.

A javaslatot a Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Ezután kérte a Képviselő-testületek tagjait, mivel első alkalommal találkoznak ilyen összetételben, röviden mutatkozzanak be.

A bemutatkozás után Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületeket, hogy jelenleg itt a Körjegyzőség épülete mellett Teskánd Község Önkormányzatának az IKSZT pályázatán nyert közösségi tér kivitelezési munkái folynak. Az épület el fog különülni a Körjegyzőség épületétől külön rendszeren lesz a villany, a gáz és vízellátása.

Ezután javaslatot tett a napirendre, amely a meghívóban kiadottakkal azonos.

Vincze Ferenc Hottó Község polgármestere: A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont társulási megállapodása február 5-én lejár, ezért szeretné, hogy tárgyalják és vegyék fel a napirendek közé. Erről már a polgármesteri megbeszélés alkalmával is beszéltek.

Tóth Istvánné: a napirendet elő kellett volna készíteni, de ez nem történt meg.

Fazekas István körjegyző: nincs akadálya, hogy felvegyék a napirendre.

Bogár István: nem ismeri ezt a megállapodást, így ebben érdemben dönteni nem tud.

Vincze Ferenc: A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont pedagógiai és minőségirányítási programjának módosításával kapcsolatban sem kapták meg az előterjesztést csak a meghívóban egy sorban utaltak rá, hogy az intézményben megtekinthető.

Hatz Csaba: törvényi előírás, hogy a fenntartóknak minden változtatást el kell fogadni. Ez mindkét esetben csak egy, a törvény által előírt változtatás, amelyet el fog mondani.

Vincze Ferenc: A pedagógia programról és a minőségirányítási programról sem kaptak a Képviselő-testületek tagjai irásos előterjesztést akkor, hogyan fogadják el. Igaz Ő az intézményben ezt elkérte.

Tóth Istvánné: 40 oldalas dokumentumokról van szó ezt 27 példányban sokszorosítani kellett volna és csak egy helyen változtatás kell hogy legyen. Ezt pedig az igazgató úr el fogja mondani.

Ezután Tóth Istvánné levezető elnök Vincze Ferencnek a napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatát, hogy a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont  társulási megállapodását vegyék fel az egyéb napirendi pontok elé tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata 4 nem 3 tartózkodással szavazott.

Mivel az indítványt Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete már nem szavazta meg nem került napirendre.

Molnár Attila: kérdése, hogy február 5-ig hogyan lesz így megtárgyalva a társulási megállapodás?

Fazekas István körjegyző: a társulási megállapodás továbbra is érvényben lesz.

Vincze Ferenc: nem tudja mi értelme volt annak, hogy az 5 polgármester beszélt erről, de nem került ide.

Tóth Istvánné: a társulási megállapodásra vonatkozóan várta a javaslatokat.

Molnár Attila: a társulási megállapodást, amely jelenleg érvényben van jutassák el minden önkormányzati képviselő részére.

Ezután Tóth Istvánné polgármester a napirendi javaslatot tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzat egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag (4 igen szavazattal) a napirendi javaslatot elfogadta.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2011. február 1.-i társult üléséről.

Jelen vannak:

Teskánd

Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők.

Babosdöbréte

Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila,

Vas László, Vass Mónika képviselők.

Boncodfölde

Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly,

Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők.

Böde

Ujj Tibor polgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin

képviselők.

Távol volt: Császár János alpolgármester

Hottó

Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László,

Kóródi János, Kovács László képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Fazekas István körjegyző, Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző, Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató, Bertók Béláné védődő.

Tóth Istvánné Teskánd község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét.

A javaslatot a Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Ezután kérte a Képviselő-testületek tagjait, mivel első alkalommal találkoznak ilyen összetételben, röviden mutatkozzanak be.

A bemutatkozás után Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületeket, hogy jelenleg itt a Körjegyzőség épülete mellett Teskánd Község Önkormányzatának az IKSZT pályázatán nyert közösségi tér kivitelezési munkái folynak. Az épület el fog különülni a Körjegyzőség épületétől külön rendszeren lesz a villany, a gáz és vízellátása.

Ezután javaslatot tett a napirendre, amely a meghívóban kiadottakkal azonos.

Vincze Ferenc Hottó Község polgármestere: A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont társulási megállapodása február 5-én lejár, ezért szeretné, hogy tárgyalják és vegyék fel a napirendek közé. Erről már a polgármesteri megbeszélés alkalmával is beszéltek.

Tóth Istvánné: a napirendet elő kellett volna készíteni, de ez nem történt meg.

Fazekas István körjegyző: nincs akadálya, hogy felvegyék a napirendre.

Bogár István: nem ismeri ezt a megállapodást, így ebben érdemben dönteni nem tud.

Vincze Ferenc: A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont pedagógiai és minőségirányítási programjának módosításával kapcsolatban sem kapták meg az előterjesztést csak a meghívóban egy sorban utaltak rá, hogy az intézményben megtekinthető.

Hatz Csaba: törvényi előírás, hogy a fenntartóknak minden változtatást el kell fogadni. Ez mindkét esetben csak egy, a törvény által előírt változtatás, amelyet el fog mondani.

Vincze Ferenc: A pedagógia programról és a minőségirányítási programról sem kaptak a Képviselő-testületek tagjai irásos előterjesztést akkor, hogyan fogadják el. Igaz Ő az intézményben ezt elkérte.

Tóth Istvánné: 40 oldalas dokumentumokról van szó ezt 27 példányban sokszorosítani kellett volna és csak egy helyen változtatás kell hogy legyen. Ezt pedig az igazgató úr el fogja mondani.

Ezután Tóth Istvánné levezető elnök Vincze Ferencnek a napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatát, hogy a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont  társulási megállapodását vegyék fel az egyéb napirendi pontok elé tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata 4 nem 3 tartózkodással szavazott.

Mivel az indítványt Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete már nem szavazta meg nem került napirendre.

Molnár Attila: kérdése, hogy február 5-ig hogyan lesz így megtárgyalva a társulási megállapodás?

Fazekas István körjegyző: a társulási megállapodás továbbra is érvényben lesz.

Vincze Ferenc: nem tudja mi értelme volt annak, hogy az 5 polgármester beszélt erről, de nem került ide.

Tóth Istvánné: a társulási megállapodásra vonatkozóan várta a javaslatokat.

Molnár Attila: a társulási megállapodást, amely jelenleg érvényben van jutassák el minden önkormányzati képviselő részére.

Ezután Tóth Istvánné polgármester a napirendi javaslatot tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzat egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag (4 igen szavazattal) a napirendi javaslatot elfogadta.

1./ Védőnői munkáról beszámoló

 

1./ Védőnői munkáról beszámoló

Előadó: Bertók Béláné védőnő

Bertók Béláné elmondta, hogy 2009-től dolgozik a körzetben védőnőként.

Köszöni a polgármesterek és a falugondnokok segítő támogatását.

Ezután pedig a védőnői körzetben végzett 2010. évi munkájáról számolt be.

(Az ezzel kapcsolatos írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete.)

Vincze Ferenc Hottó Község Polgármestere elhagyta az üléstermet.

Tóth Istvánné polgármester megköszönte a beszámolót és kérte, hogy a Képviselő-testületek fogadják el.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 igen szavazattal9 Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzata egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag (4 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen szavazattal  1 tartózkodással a  következő társult határozatot hozták:

A szavazás közben az ülésre megérkezett Kaczor Tamás Babosdöbréte Község polgármestere.

1/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2010. évben Teskánd gondozási körben végzett védőnői tevékenységről szóló beszámolót elfogadják.

2./ Körjegyzőség 2010. évi munkájáról beszámoló

2./ Körjegyzőség 2010. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Fazekas István körjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Vincze Ferenc visszaérkezett az ülésterembe.

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta:

2/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Körjegyzőség 2011. évi teljesítményértékelési célok meghatározása

3./ Körjegyzőség 2011. évi teljesítményértékelési célok meghatározása

Előadó: Fazekas István körjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Várszegi János: a teljesítményértékelésnek anyagi vonzata is van. A dolgozók bére ez alapján el van térítve. Mekkora ez az összeg, és erre honnan van fedezet?

Fazekas István körjegyző: a köztisztviselők illetménye az illetményalapból és a köztisztviselői törvény alapján meghatározott szorzószám alapján van megállapítva. A teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetője eltérhet ettől.

A köztisztviselői törvény megalkotásakor azt akarták elérni, hogy kiszámítható legyen az életpálya. Időközben elfogadásra került a teljesítményértékelés rendszere, amely lehetőséget ad a differenciálásra.

Kaczor Tamás: az alapilletmények és a szorzószámok a törvényi minimum alapján vannak megállapítva vagy pedig annál magasabban?

Várszegi János: a közalkalmazott sem lehet mostohább a köztisztviselőnél.

Tóth Istvánné levezető polgármester figyelmeztette Várszegi Jánost, hogy a napirenddel kapcsolatban szóljon hozzá.

Várszegi János: a pedagógus, ha nem kapja meg a minőségi bérpótlékot akkor itt sem érdemes erről beszélni.

Tóth Istvánné: nem a pedagógusokról beszélnek jelenleg a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a célokat kell meghatározni, ez a napirend. Kérte, hogy erről beszéljenek.

Várszegi János: ki végzi a teljesítményértékelést a körjegyzőség dolgozói és a körjegyző esetében?

Fazekas István körjegyző: a dolgozók esetében ő végzi ezt, a saját teljesítményértékelését pedig a teskándi polgármester készíti el.

Vincze Ferenc: a hivatalba belenézett a teljesítményértékelésbe és mindenki kiválóra van értékelve, 7 pontot kapott.

Fazekas István körjegyző: szempontok vannak meghatározva az értékelésnél. Az értékelést a dolgozóval közösen meg kell beszélni és a dolgozónak alá kell írni. Ha nem ért vele egyet bírósághoz fordulhat.

Várszegi János: nem szerencsés ha egy polgármester dönt a körjegyző teljesítmény értékeléséről. Javasolta, hogy az öt polgármester ezt közösen végezze el.

Tóth Istvánné a körjegyző értékelését a megadott szempontok alapján szokta elvégezni, amellyel a körjegyzőnek is egyet kell érteni.

Molnár Attila van-e törvényi akadálya, hogy az öt polgármester végezze el az értékelést.

Tóth Istvánné polgármester azt, hogy ő végezte az értékelést az megállapodás alapján van.

Ujj Tibor: javasolta, hogy az öt polgármester által kialakított álláspont szerint végezzék el az értékelést és Teskánd Község polgármestere írja alá.

Tóth Istvánné polgármester a határozati javaslat ezt nem tartalmazza.

Vas László: a körjegyző esetében a öt polgármester közösen alakítson véleményt, de a jogot Teskánd gyakorolja.

Vincze Ferenc támogatta, hogy öt polgármester végezze az értékelést és legyen a felelős ezért.

Ezután Tóth Istvánné levezető elnök azt a módosító javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a körjegyző esetében a teljesítményértékelést a fenntartó öt polgármester közösen végezze el, jusson konszenzusra és Teskánd polgármestere írja alá.

A szavazás eredményeként Teskánd Község Önkormányzat 7 igen 1 tartózkodás, Boncodfölde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodás, Böde Község Önkormányzata egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő társult határozatot hozta:

3/2010. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy a körjegyző esetében a teljesítményértékelést a fenntartó öt önkormányzat polgármestere, az általuk közösen kialakított konszenzus alapján végzi el. A teljesítményértékelést Teskánd község polgármestere írja alá.

Felelős: Tóth Istvánné polgármester

Kaczor Tamás polgármester

Zsuppán Ernő polgármester

Ujj Tibor polgármester

Vincze Ferenc polgármester

Fehér Károly: kérte, hogy a teljesítményértékelési célok között szerepeljen, hogy a lakosság tájékoztatására fordítsanak nagyobb figyelmet.

Tóth Istvánné válaszában elmondta, hogy ez a célfeladatok között szerepel.

Több hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (4 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő társult határozatot hozta:

4/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2011.évre vonatkozóan a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítják meg. A Képviselő-testületek polgármesterei 2011. március 16. napjáig gondoskodnak a körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a körjegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról.

A körjegyző teljesítményértékelését 2011. december 20. napjáig végezzék el, s arról a testületeket legkésőbb 2012. február 10. napjáig tájékoztassák.

A Képviselő-testületek kötelezik a körjegyzőt, hogy az egyéni teljesítménykövetelményeket a Körjegyzőség tisztségviselőit illetően 2011. március 15. napjáig írásban állapítsa meg és azokat a köztisztviselőkkel közölje, majd év végén az egyéni munkateljesítés alapján a köztisztviselők munkáját értékelje.

Határidő: a határozat szerinti határidők

Felelős: Tóth Istvánné polgármester

Kaczor Tamás polgármester

Zsuppán Ernő polgármester

Ujj Tibor polgármester

Vincze Ferenc polgármester

Fazekas István körjegyző

4./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2011. évi költségvetése

 

4./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2011. évi  költségvetése

Előadó: Hatz Csaba igazgató

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Hatz Csaba igazgató köszöntötte a Képviselő-testületeket, majd röviden bemutatkozott.

Elmondta, hogy az intézmény 2011. január 1-től önálló. A közalkalmazottak besorolása az érvényes bértábla alapján történt. Az igazgatónak és az igazgató helyettesnek sincs túlórája. A Gyes-en és Gyed-en lévők helyettesítését vállalkozási szerződéssel látják el. Jubileumi jutalomra 2 dolgozó lesz jogosult, a túlórákat is a minimumra tervezték. A költségvetés tervezetét a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék is véleményezte. A Szülői Munkaközösség elfogadható tartja, az Iskolaszék pedig alulfinanszírozottnak ítélte meg.

Az intézményben kisebb fejlesztések történtek 2 tanterembe új bútorok kerültek.

Az informatikai fejlesztési normatíván egy multifunkcionális fénymásolót vásároltak. Az intézménybe 4 gépet helyeztek ki a folyosóra az elfekvő gépekből, amelyet a gyerekek használhatnak.

A költségvetés tervezet szoros, minden dolgozó a tavalyi juttatást kapja.

Vincze Ferenc: Miért az iskola igazgató terjeszti elő a költségvetést, hiszen mindennemű feladatot a Körjegyzőség lát el. Elege van abból, hogy ez csak teskándi iskola néven nevezik. Közös intézményről van szó öt fenntartó van. Az utóbbi évek költségvetésében nem látja, hogy a különböző rendezvények bevétele hol jelenik meg, például Teskánd Sportegyesület rendezvénye. A bérleti és lizing díjakat nem tudja elfogadni, mindig más adatot kap.

Várszegi János: 2008-ban az intézmény létszámkerete 46 fő volt, 2010. évben 53 fő, ez hogyan következett be, hogy hagyták jóvá.

Az intézménynek hány igazgató helyettese van? 2008. évben történt az intézményben átvilágítás, amely feltárta, hogy jogellenes állapot van az óvodában az óvoda vezetője nem rendelkezik megfelelő végzettséggel.

Az intézménynél nem beszélhetünk takarékos gazdálkodásról 2 karbantartói állást fizetnek egyszerre.

Hatz Csaba:  2011. január 01-től önálló gazdálkodó az intézmény. Az idei évben a tavalyihoz képest nincs létszámváltozás. Az intézményben 20 % lehet a kiszolgáló személyzet száma. Az intézménynél a fenntartók döntik el a létszámot. Illetménynél pedig a besorolás szerint vannak a dolgozók bérei megállapítva, amelyet név nélkül a rendelkezésre bocsát.

Tóth Istvánné polgármester: az, hogy az intézmény közös fenntartású mindig nagy figyelmet fordít. Minden nyilatkozatában, sajtóban is mindig úgy nyilatkozik, hogy öt község tulajdona, és öt falu gyermekei járnak ide. A bérleti díjak vonatkozásában elmondta, hogy az iskolában, óvodában és a bölcsődében is voltak fejlesztések, amelyet Teskánd Önkormányzata finanszírozott. Ennek a többi fenntartó eső részét nem osztották szét. A TIOP pályázatot is Teskánd Önkormányzata végzi, nincs tovább számlázva és a többi fenntartó településről járó gyerekek is ugyanúgy használják.

Vincze Ferenc: ezekre a fejlesztésekre van-e megállapodás?

Tóth Istvánné polgármester: ezeket mindig közösen megbeszélték a fenntartó polgármesterekkel.

Fazekas István körjegyző: 2011. január 01-től törvényi módosítás történt, hogy a Körjegyzőségnek nem lehet részben önálló szerve az iskola. Így lett önálló gazdálkodó. A költségvetés tervezetet a pénzügyi dolgozó készíti el a szerv vezetője terjeszti be.

Az intézményben a jelenlegi létszámkeret 53 fő. Az intézmény 1 igazgató helyettes van. A karbantartónál a helyzet más, a polgármesterek állapodtak meg, hogy a közcélú foglalkoztatás koordinálására alkalmaznak 1 fő karbantartót. Jelentős értékteremtő munka valósult meg az intézményben, ami korábbi években nem történt meg. A közcélú foglalkoztatás időtartama lejárt, az intézményben a karbantartó nyugdíjas és az uszoda működtetéshez speciális végzettség kell ezért most ezt a feladatokat veszi át Zsuppán Ernő. Ez az állapot fél év időtartamra szól.

Várszegi János: nem kapott választ az óvodavezető végzettségére. A körjegyzőnek tudni kell, hogy ha 1 karbantartót még felvesznek létszámot kellett volna a Képviselő-testületnek emelni. Volt olyan eset, hogy az intézményben megkérdezte, hogy hol van Zsuppán Ernő, az igazgató úr nem tudta.

Hatz Csaba: Zsuppán Ernő bérét az elmúlt évben finanszírozta a Munkaügyi Központ.

Várszegi János: Zsuppán Ernő amiért nem jár be a munkahelyére fegyelmi felelősség terheli.

Hatz Csaba: jelenleg Zsuppán Ernő asztalokat készít az intézménybe, értékteremtő munkát végez. Arra vonatkozóan, hogy a létszámkeret mikor volt meghatározva ismételten elmondta, hogy január 1-től önálló gazdálkodó.

Fazekas István körjegyző a tavalyi évi létszámban a karbantartói létszám szerepelt. Az óvodavezetővel kapcsolatban már sokat kellett foglalkozni. Várszegi János részéről időszakosan feljönnek ezek a kérdések. Óvodavezető az intézményben nincsen csak óvodavezetői feladatokat lát el és az nem jár juttatással. Ő nem kinevezett óvodavezető és nem igényel felsőfokú végzettséget.

Várszegi János: A karbantartói létszámot meg kellett volna szavazni. Nem lehet létszámot emelni a fenntartó hozzájárulása nélkül. Zsuppán Ernő nem jár be munkahelyére jobb ha lemond a közalkalmazotti jogviszonyáról.

Hatz Csaba: Az intézményben 2006-ban történt Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás. Amióta igazgató egy dolgozónak sem változtatott a munkakörén. Keresi a konszenzust, ha valami jogellenes azt meg kell szüntetni.

Várszegi János: az óvodavezető esetében nem a fenntartó, hanem az intézmény vezetője dönt a jogellenes állapot megszüntetéséről.

Ujj Tibor: Böde Község Önkormányzata anyagilag a legrosszabb helyzetben van. Tartalékuk nincs, tiszteletdíjat sem vesznek fel sem a Képviselő-testület sem pedig a polgármester. Hátrányosan érinti őket a hozzájárulás felosztás, mivel 418.000 forinttal többet kell fizetniük, mint az elmúlt évben. Nem tudja elfogadni ezt a leosztást.

Kaczor Tamás: nem tudja elfogadni a leosztást.

Vas László: a költségvetés az állami normatívák figyelembevételével készült. Látszik, hogy a normatívák az elmúlt évhez hasonlítva csökkentek. A kiadási oldal emelkedik a bérek miatt 3,5 millió forinttal.

Hatz Csaba: A bérek emelkedése az alapilletmények emelkedése a soros emelések és a tanulószobai túlóra miatt emelkedett.

Várszegi János: Nem a béreket kell lehúzni. Konszenzusra kell jutni Zsuppán úrral, hogy mondjon le a közalkalmazotti állásáról.

Szakonyi József: A bérek emelkednek a kötelező átsorolás miatt, a 4. sorban a részmunkaidőben foglalkoztattok létszáma emelkedik a csökkent munkaképességű alkalmazás miatt. Ha ez az alkalmazás nem történik meg akkor rehabilitációs hozzájárulást kellett volna fizetni.

Molnár Attila: régen lehetőség volt a babosdöbrétei lakosoknak is ingyen használni az uszodát. Az óvoda épülete Teskánd Önkormányzaté és a garancia lejárt az elmúlt évben el kellene különíteni a karbantartást az üzemeltetéstől.

Vincze Ferenc: Az önkormányzatok által fizetendő 4-6 millió forintos hozzájárulás olyan helyzetbe hozza a négy önkormányzatot, hogy ez saját létüket veszélyezteti. Az uszoda sok pénzt emészt fel, vesztesége. Kevés az Atroplusz Kft. által fizetett bérleti díj, vizsgálni kellene a bevételi forrásokat.

Tóth Istvánné: minden évben mások a normatívák, az oktatás színvonala nem csökkent. Az iskola, óvoda és uszoda veszteséges, ez az életben nem lehet nyereséges. A hosszú távú célokat kell nézni. A gyermeklétszám magas, nem azzal kell foglalkozni, hogy bezárják az intézményt.

Kaczor Tamás: A mai napon kapta meg Babosdöbréte önkormányzat költségvetését, amelyben 3 millió forint a hiány. Az intézmény költségvetéséhez a hozzájárulás nem tudja hogyan történt felosztásra. Teskánd esetében a létszám változott de a hozzájárulás nem. Babosdöbréte Önkormányzat ekkora összeggel nem tud hozzájárulni.

Várszegi János: az uszoda 64 %-át fizeti Teskánd. Az uszodai deficit 6-7 millió szokott lenni, nem gondolja, hogy változott volna.

Vincze Ferenc: kimutatható-e hogy mennyi az uszoda vesztesége?

Szakonyi József: a létszámot sem tudják pontosan megosztani, például a karbantartó munkáját sem lehet megosztani, hogy az iskolában van vagy pedig az uszodában végez munkát. Az energia költségeket is együtt fizetik az óvodáéval. Ez csak egy becsült adat.

Várszegi János: továbbra is javaslata, hogy Zsuppán úr mondjon le közalkalmazotti jogviszonyáról. Egy energetikus ki tudja számítani az uszodánál az energia költségeket. Az is megoldható, hogy külön lenne az energia ellátása az uszodának.

Tóth Istvánné polgármester az intézményben csökkentek az energia költségek a bölcsőde fűtéskorszerűsítésével. Az uszoda a címzett támogatás miatt kellett, csak így kaphattak erre támogatást, különben nem tudtak volna új óvodát építeni.

Várszegi János: a felvett megváltozott munkaképességűekkel is lehetne az uszodában munkát végeztetni. Miért nem oda vették fel mindegyiket.

Tóth Istvánné mint volt iskola igazgatónak tudnia kellene, hogy megváltozott munkaképességűeket nem lehet dolgoztatni, főleg nem az uszodában, ahol megfelelő végzettséggel rendelkező embernek kell felügyelni.

Ujj Tibor: Teskánd Önkormányzata többet áldozhatna a fenntartásra. Más a teherbíró képessége. A fenntartók költségvetésének függvényében osszák el a hozzájárulást.

Fábián István: a sportkör bérleti díjára vonatkozóan elmondta, hogy a Teskándi sportpályát az iskolások és óvodások is használják és nemcsak a teskándiak ők sem kérnek hozzájárulást. Sőt futball edzéseket és az ő edzőjük tartja az intézményben.

Ujj Tibor: a szavazást a települések betűrendjében kezdjék.

Tóth Istvánné: a szavazást ülési sorrendben kezdte és így is fogja ezután is folytatni.

Várszegi János: a költségvetésben Boncodföldénél egy óvódással kevesebb szerepel, mint amennyi a valós létszám.

Szakonyi József: a létszámot az elmúlt év októberi statisztikai létszám alapján számolják, azt alapján kapják a normatívákat is.

Molnár Attila: el lehet-e különíteni a karbantartást és a felújítási költségeket az óvodánál.

Tóth Istvánné: a felújítás a tulajdonos kötelessége, a karbantartás, pedig a működés érdekeit szolgálja, így a fenntartók költsége.

Szakonyi József: A költségvetés 68. során meg lehet nézni, hogy nincs felújítás tervezve.

Fehér Károly: határozzák meg, hogy átlagosan 500.000,- Ft-ba kerül 1 fő oktatása. Egyezzenek meg egy összegben 1 fő mibe kerül, kérdezzenek meg más önkormányzatokat is. Ez különben így parttalan vita.

Vincze Ferenc: plusz bevételeket kell keresni.

Várszegi János: dupla kifizetés történik a karbantartóra, ezt meg lehet spórolni.

Járányi Orsolya: az intézmény költségvetése alulfinanszírozott, nagyon nyomott.

Minimum költségvetés ez.

Vas László: az önkormányzati hozzájárulásokkal van gond. Erről tárgyaljanak.

Fazekas István: ha a költségvetést nem szavazzák meg, bizonytalanságot szül. Ha nincs elfogadott költségvetés, akkor az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkalmazni. Célszerű lenne az önkormányzatoknak a kompromisszumra törekedni.

Vincze Ferenc: a polgármesteri megbeszélésen is felvetettek több kérdést, amiben nem történt előre lépés.

Vass Mónika képviselő elhagyta az üléstermet.

Kaczor Tamás: emeljék fel az iskola költségvetését az elmúlt évi szintre, 190 millióra.

Tóth Istvánné: ha 190 millió forint lenne a kiadási oldal akkor 61 millió forintot kellene az önkormányzatoknak hozzátenni.

Várszegi János: A dupla foglalkoztatást szüntessék meg. Zsuppán Úr mondjon le. Az intézmény létszámkerete 52 főben legyen meghatározva, legyen kivéve 1 karbantartói munkakör.

Tóth Istvánné levezető elnök megvonta a szót Várszegi Jánostól, személyes bekiabálások hangzottak el. Módosító indítvány hangzott el az intézmény költségvetési kiadása 190 millió forint legyen. A bevételt az önkormányzatok biztosítsák.

Vass Mónika visszaérkezett az ülésterembe.

Sipos László: ezt az összeget irreálisnak tartja.

Tóth Istvánné polgármester a 190.000.000,- Ft-os javaslatot tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata 7 nemmel szavazott.

Így további szavazásra nem került sor, mivel már egy önkormányzat nem szavazta meg.

Ezután az intézmény létszámkeretét 52 főben állapítsák meg és 1 fő karbantartóval tette fel szavazásra.

Hatz Csaba: az uszoda nem működhet uszoda gépész nélkül .

Teskánd Község Önkormányzata 4 igen 2 tartókodással 1 nemmel szavazott.

Boncodfölde Község Önkormányzata 3 nem 2 tartózkodással szavazott.

További szavazásra nem került sor, mivel 1 önkormányzattól már a javaslat nem kapta meg a többségi szavazatokat.

Ezután Tóth Istvánné polgármester a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont 2011. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint tette fel szavazásra.

Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag 4 igen 1 tartózkodással, Böde Község Önkormányzata 4 nemmel szavazott.

Így a szavazás tovább nem folytatódott, mivel már egy önkormányzattól nem kapta meg a többségi szavazatot.

Tóth Istvánné polgármester 5 perc szünetet rendelt el.

Az ülés 5 perc szünet után folytatódott.

5./ Körjegyzőség 2011. évi költségvetése

 

5./ Körjegyzőség 2011. évi költségvetése

Előadó: Fazekas István körjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Fazekas  István: az idei évi költségvetés a tavalyi szinten van tervezve. A személyi és dologi kiadásokat is az elmúlt évi tényleges kiadások alapján vették figyelembe.

Kaczor Tamás: Hasonló létszámú körjegyzőség költségvetése lényegesen eltér ettől a költségvetéstől. Hasonló nagyságú körjegyzőség költségvetése 2010. évben 25 millió forint volt. Nem tudja, hogy mi indokolja, hogy ilyen magas ez a költségvetés?

Fehér Károly: az összlakossághoz számítva 19.800,- Ft jut az ellátásra. Információja szerint a megyében ez az összeg 14.000,- és 20.000, Ft között mozog. A magasabb összeg valószínű azt jelenti a jól képzett emberek vannak. Javasolja, hogy mondják el mennyit szánnak a demokráciára.

Fazekas István: üljenek le erről tárgyalni a polgármesterek.

Fehér Károly: a bevételi és kiadási oldal egyenlegbe kell hogy legyen. Az állami támogatás is fix. Az önkormányzatok mondják el, hogy mennyivel tudnak hozzájárulni.

Kaczor Tamás: igazítsák a bevételt a kiadásokhoz. Legyen az a javaslat, hogy Babosdöbréte Önkormányzat 4 millió Ftal járul hozzá a 8 millió helyett.

Tóth Istvánné: komolytalan dolog ez a törvényes működést kérdőjelezi meg.

Fazekas István körjegyző: felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés elfogadásra nem így működik. A költségvetés elkészítésénél figyelembe vették az önkormányzatok anyagi helyzetét. A költségvetésnek megalapozottnak kell lenni. Az állami és önkormányzati feladatokat is kell hogy el tudja látni a hivatal. Valamennyi önkormányzat költségvetését látva tartható lenne ez a költségvetés tervezet. Március 15-ig minden önkormányzatnak el kell fogadni saját költségvetését. Megalapozott szakmai tartalom mellet próbálják a Körjegyzőség költségvetését tárgyalni. A hangulatkeltések nem biztos, hogy előbbre viszik a közös ügyeket.

Kaczor Tamás: bele menjenek-e a részletekbe vagy a polgármesterek beszéljenek erről.

Ujj Tibor: az előző évinél 1 millió forinttal kevesebb, miért kell többet fizetni Böde Önkormányzatának, mint az elmúlt évben? Vagy talán a tavalyi előterjesztésnél számszaki hiba van? A Körjegyzőség költségvetését 3 évre visszamenőleg megnézte és mindig kevesebb összeg volt tervezve és év közben mindig emelkedett az előirányzat.

Szakonyi József: év közben előfordult, hogy különböző bérintézkedések alapján kapnak állami bérkiegészítő támogatást. Ezt év elején még nem lehet látni.

Kaczor Tamás: nézzék meg a bérkategóriákat. Hogy jött ki ez az összeg? Belföldi kiküldetés 2.9 millió forint ez nagyon irreális. Az étkezési hozzájárulást és az egészségpénztári hozzájárulást is meg kell vizsgálni.

Fazekas István körjegyző: a belföldi kiküldetésről minden dolgozó elszámol. Az étkezési hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás a köztisztviselői juttatások köre ami le van szabályozva.  Azt el kell, hogy mondja a tavalyi évben a juttatások csökkentek. A költségvetési törvényben a köztisztviselők cafetéria kerete 200.000,- Ft-ban lett meghatározva.

Kaczor Tamás: az egészségügyi pénztári befizetés is emelkedett a tavalyi évhez képest.

Tóth Istvánné polgármester szavazásra tett fel a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint.

Teskánd Község Önkormányzata 2 igen 2 nem 3 tartózkodással szavazott.

A szavazás nem folytatódott, mivel nem kapta meg a többségi szavazatot az előterjesztés.

Tóth Istvánné levezető elnök 10 perc szünetet rendelt el.

Az ülés 10 perc szünet után folytatódott.

Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy a szünetben egyeztettek a polgármesterek.  Nem jutottak kompromisszumos megoldásra a iskola költségvetéséhez Teskánd vállalt volna több finanszírozást, de a polgármestereknek nem megfelelő. A Körjegyzőség esetében pedig egyáltalán nincs kompromisszum. Újra fogják tárgyalni a költségvetéseket. Hosszú távon ez egy településnek sem tesz jót.

6./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Pedagógiai Program módosítása

 

6./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Pedagógiai Program módosítása

Előadó: Hatz Csaba igazgató

Hatz Csaba igazgató elmondta, hogy a Pedagógiai Programba csak azt módosították, hogy 2. osztályban osztályzatot adnak. Más változás nem történt.

Vincze Ferenc: A Szülői Munkaközösség elfogadta-e ezt.

Hatz Csaba igazgató: természetesen egyeztettek a Szülői Munkaközösséggel.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal)Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő társult határozatot hozta:

5/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Pedagógiai Programjának módosítását elfogadja.

7./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Minőségirányítási Program módosítása

 

7./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Minőségirányítási Program módosítása

Előadó: Hatz Csaba igazgató

Hatz Csaba igazgató a Minőségirányítási Program a szülők kérdőíves megkérdezésével egészülne ki. Ez alapdokumentum változásnak minősül és el kell fogadni a Képviselő-testületeknek.

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (7 igen szavazattal) Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő társult határozatot hozta:

6/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Minőségirányítási Programjának módosítását elfogadják.

8./ A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontban az étkezési térítési díjak megállapítása

 

8./ A  Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontban az étkezési térítési díjak megállapítása

Előadó: Hatz Csaba igazgató

Hatz Csaba igazgató ismertette a 2010. évi iskolai, ovódai és bölcsődei térítési díjakat. Javasolta, hogy a térítési díjakat kb. 5 %-kal emeljék fel.

Hozzászólás nem volt szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag / 7 igen szavazattal /

Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag / igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag / 5

igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta:

7/2011. számú társult határozat

Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpontban

- 2011. február 1-től – a térítési díjakat a következők szerint állapítja meg.

Iskola egész nap                                     450,- Ft

Iskola tízórai + ebéd                              350,- Ft

Iskola uzsonna + ebéd                           350,- Ft

Iskola ebéd                                             250,- Ft

Iskola uzsonna (tízórai)                          100,- Ft

Óvoda egésznap                                      360,- Ft

Óvoda tízórai + ebéd                               280,- Ft

Óvoda uzsonna +ebéd                             280,- Ft

Óvoda ebéd                                             200,- Ft

Óvoda uzsonna (Tízórai)                          80,- Ft

Bölcsőde egésznap                                  470,- Ft

9./ Egyéb ügyek

 

9./ Egyéb ügyek

Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületeket Teskánd Község Önkormányzata által beadott pályázatokról. Az iskola felújítására és bővítésére beadott 220 millió forintos pályázatuk jelenleg elbírálás alatt van. Mikor lesz ebben döntés nem lehet tudni.

Az elmúlt évben az Önkormányzati Minisztérium által kiírt – az iskola fűtéskorszerűsítésre beadott pályázatuk eredményes volt. Ezen 9.9 millió forintot nyertek. Ezt még nem tudták elkölteni. Az iskolai kazánok elavultak cseréjük mindenképpen szükséges.

Van egy megnyert TIOP pályázatuk ez 3 db interaktív tábla beszerzését takarja, a szállítói szerződés aláírásra került.

Vas László: a 200 millió forintos  pályázathoz az önrészt hogyan biztosítják, tudomása szerint a pályázat megnyerése után döntenek ebben.

Molnár Attila: személy szerint nehezményezte, hogy az iskola bővítésének és felújításának tervezési munkáival az építészt túlfizették. Helyi építészeket is meg kellett volna keresni. Lehet, hogy bukásra álló projektre dobtak ennyi pénzt ki.

Tóth Istvánné polgármester: mivel ezt Teskánd Község Önkormányzata fizette, ezért  ők döntenek, hogy kit bíznak meg a munka elvégzésével.

Molnár Attila: Az óvodát is ez a tervező tervezte és itt is tervezési hiányosságok voltak.

Kaczor Tamás: ha nem nyernek a pályázaton ősztől nem lesz megint elegendő tanterem.

Járányi Orsolya: Az iskola mögötti terület az önkormányzat tulajdonába van, az iskola nem használhatja-e azt?

Tóth Istvánné az iskola mögötti terület Teskánd Község Önkormányzata tulajdona, amely hozzá lett csatolva térképileg az iskola területéhez. A pályázat elbírálásáig nem tudnak erről nyilatkozni.

Kaczor Tamás: A bölcsődéhez elvették az iskolai tantermeket, az iskola kapja ezt vissza. Legyen a bölcsőde a templom (régi óvoda) épületében.

Tóth Istvánné: a templom (régi óvoda) épülete az egyházközség tulajdonában van. Erről majd esetleg lehet tárgyalni.

Fazekas István körjegyző: felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatoknak március 15-ig el kell fogadni a költségvetésüket.

Tóth Istvánné polgármester javasolta, hogy a közös intézmények költségvetésének elfogadása érdekében a polgármesterek holnap 8 órakor üljenek le tárgyalni.

Több napirend és hozzászólás nem volt, Tóth Istvánné polgármester megköszönte a megjelenést és a társult ülést 22.30 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth Istvánné                                                  Kaczor Tamás

Teskánd Polgármestere                                  Babosdöbréte polgármestere

Zsuppán Ernő                                                 Ujj Tibor

Boncodfölde polgármestere                           Böde polgármestere

Vincze Ferenc                                                 Fazekas István

Hottó polgármestere                                         körjegyző