Babosdöbréte Község Polgármesterétől

Babosdöbréte, Petőfi S. u. 8.

 

 

Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendes ülését

2015. január 29-én  (csütörtök) 18,00 órára a

a Babosdöbrétei közös önkormányzati hivatal épületébe

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

1./ Beszámoló a Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

2./ Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására társulási megállapodás módosítása

                   Előadó: Kaczor Tamás polgármester

3 ./MobilLan-Sat Kft kérelme

                   Előadó: Kaczor Tamás polgármester

4./ Önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat

                  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

5./ Önkormányzati tulajdonú területekről fakivágási kérelmek elbírálása

                 Előadó: Kaczor Tamás polgármester

6./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Babosdöbréte, 2015. január 23.   

                                            

                                         Kaczor Tamás

                                       polgármester