M E G H Í V Ó

Babosdöbréte

Babosdöbréte község Polgármestere az önkormányzat képviselő testületének rendes ülését 2014. november 25-én (kedden) 18,00 órára összehívja.

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatala

                         Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

 

Az ülés napirendje:

  1. Közmeghallgatás

Előadó: Kaczor Tamás  polgármester

  1. Lakóhely környezet állapotáról beszámoló

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            3.   Falugondnok 2014. évi  beszámolója

                  Előadó: Fábiánné Németh Mária falugondnok

            4.   Babosdöbréte település közbiztonsági helyzetének értékelése

                  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            5.  Temetkezés rendjéről szóló rendelet

                  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            6.   Gazdasági program

                  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            7.   Belső ellenőrzési terv 2015. évre

                  Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            8.  Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

                 Előadó: Kaczor Tamás polgármester

            9.  Egyebek

Zárt ülés keretében:

         10.  Bursa  Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása

                 Előadó: Kaczor Tamás polgármester

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.

 

Babosdöbréte, 2014. november 18.

Kaczor Tamás

polgármester