Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete

* 8983 Babosdöbréte, Petőfi S. u.. 8, 7: 92/707-562, ': 92/707-562

M E G H Í V Ó


Babosdöbréte község Polgármestere az önkormányzat képviselőtestületének alakuló ülését 2014. október 27-én (hétfő) 15,30 órára összehívja.


Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatala

                         Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

 

Az ülés napirendje:

 

1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó:  Bertók Béla Jánosné korelnök
 
2. HVB elnökének beszámolója a választás végleges eredményéről
Megbízó-levelek átadása
Előadó: Orbán László HVB elnöke
 
3. Eskütételek: Képviselőtestület  
Polgármester
Előadó: Orbán László HVB elnöke
 
4. Ülés vezetésének átadása polgármester részére
Előadó: Bertók Béla Jánosné  korelnök
 
5. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tétel feltételeiről
Előadó: Takács Árpádné jegyző
 
6. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő  bizottság létrehozása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
7. Alpolgármester választása, szavazat-számláló bizottság létrehozása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
 
 
8. Alpolgármester eskütétele
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
9. Polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása
Előadó:  Bertók Béla Jánosné korelnök
 
10. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
11. SZMSZ módosítása, képviselők tiszteletdíjának megállapítása, SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
12. Gazdasági program megalkotásával kapcsolatos feladatok megbeszélése
Előadó: Kaczor Tamás polgármester
 
13. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.


Babosdöbréte, 2014. október 14.


Kaczor Tamás

polgármester