JegyzőkönyvBabosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2012. december 10. napján megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Várszegi János alpolgármester
Adravecz Istvánné, Ambrus Zoltán Lászlóné, Molnár Attila képviselők és
Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető.
A lakosság részéről: 19 fő.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Gothárdné Baumgartner Anikó körjegyzőt. Elmondta, hogy a közmeghallgatás célja, hogy az önkormányzat és a lakosság között kialakuljon egy párbeszéd, amely mindenképpen hasznos lehet a további munkában. Törvényi kötelezettségének tesz eleget az Önkormányzat, hiszen évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatás tartása.

Először az idei év eseményeiről beszélt. Elmondta, hogy 2012. január 1-jével új Körjegyzőség alakult Babosdöbréte székhellyel, amely reméli minden lakos megelégedésére végezte munkáját. A törvényi változások miatt ismét átalakulás előtt áll a Körjegyzőség, mivel nem felel meg az előírásoknak alacsony lakosságszám miatt. Ezért a fenntartó önkormányzatok tárgyalásokat folytatnak Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Vaspör Önkormányzatokkal közös hivatal létrehozása miatt. Természetesen Babosdöbrétén a hivatal mint kirendeltség továbbra is működne.

Ezek után a pályázatokról beszélt. Az Önkormányzat a volt iskolaépület felújítására, valamint játszótér építésére nyert pályázatot. A játszótér önkéntes munkában el is készült. A volt iskolaépület felújítása folyamatban van, ezért a hivatal ideiglenesen Hottóra költözött. A könyvtár épületének felújítása, a kastély hátsó szárnyának elbontása megtörtént. Útfelújítás történt Újavas és Kishegyen, valamint Kökényesmindenten és a faluban kátyúzás volt.

A jövő évi tervek között szerepel a közvilágítás korszerűsítése, valamint Kökényesmindszenten korszerű fűtéstechnika kiépítése. Jelenleg két pályázat van beadva, az egyik egészségmegőrzésre, a másik lovas rendezvény megtartására lett elkészítve. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat szoros gazdálkodást folytatott, de sajnos a jövő évi költségvetési számok még nem ismertek.

Elmondta azt is, hogy az iskola fenntartását és üzemeltetését az állam átvette, az átadás-átvétel folyamatban van. Az Önkormányzat tervei között szerepel a buszmegállók korszerűvé tétele is. Kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólások:

Varga Attila szerint a Lenin utca és a Petőfi utca közötti közvilágítást meg kellene oldani.

Konkoli István szerint nagyon sok a probléma a kutyákkal.

Kaczor Tamás elmondta, hogy az közvilágítást megvizsgálják, a kutyákkal kapcsolatban elmondta, hogy a szabálysértési jogkört április 15. napjától elvették az önkormányzatoktól, csupán figyelmeztetni lehet a kutyatulajdonosokat.

Róka István kérdése az volt, hogy a focipályával mi lesz, mivel annak egy része megsüllyedt. A temető parkolóból lehetne földet kiszedni és oda hordani.

Szekeres Lászlóné problémaként veti fel, hogy a képviselőket nem sokat látja a faluban, nem keresik fel az idős embereket és hiányolja a rendezvényeket is.

Kaczor Tamás elmondta, hogy ő nem főállású polgármester, van munkahelye, de ha valaki felkeresi akármilyen rendezvény igényével szívesen segít megszervezésében és szívesen veszik azt is, ha valaki aktívan részt vesz az ilyen jellegű munkában. Sajnos az idén nyugdíjas találkozót sem tudnak tartani, mivel nincs megfelelő hely, de a jövő évben pótolni fogják. A játszótér avató is meg lesz tartva, köszöni az aktív részvételt.

Kis László kérdése az volt, hogy a játszótérnél megmaradt kavicsot felhasználhatja-e a sportegyesület, valamint a pályára 5 db pad vásárlását kéri.

Kaczor Tamás természetesen a kavicsot felhasználhatják és maradt meg cement is, amely szintén a rendelkezésükre áll. A padokat meg fogják rendelni. A sportöltözőt pályázati pénzből szeretnék felújítani, energetikai pályázat kiírására várnak.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelentést és az közmeghallgatást 18,45 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás Gothárdné Baumgartner Anikó
polgármester körjegyző