{jcomments off}Babosdöbréte Község Önkormányzata 2011. december 08-i testületi ülésén történt döntés alapján a közüzemi díjak a következőek:

{jcomments on}Meghívó

Babosdöbréte Község
Önkormányzata

közmeghallgatást tart
2011. december 08.-án
18.00 órakor

a régi iskola épületében
(Kossuth u. 6.)

Minden lakost és érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatás jegyzőkönyvét a folytatásban elolvashatja:

{jcomments off}Az Országgyűlés – 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával -
a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tízedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át,
az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.

{jcomments off}Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre.


{jcomments on}Tájékoztató


Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 19/2011. határozatával 2011. május 30-án úgy döntött, hogy 2012 január 01-től kilép a Teskándi Körjegyzőségből. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület tájékoztatót tartott 2011 július 11-én Babosdöbréte Kossuth L. utca 6. (régi iskola) épületében 19.00 órakor.

Az őszinte légkörű megbeszélésen közel negyven lakos vett részt.