F E L H Í V Á STisztelt Ingatlantulajdonos! (Használó), Tisztelt Ebtulajdonos!


Felhívjuk figyelmét arra, hogy az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletről szóló törvény, valamint az önkormányzati rendeletünk értelmében a termelő és a földhasználó az adott év június 30. napjáig a parlagfű virágbimbójának kialakulását köteles megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az ingatlanok megfelelő gondozottsági állapotát az élemiszerlánc felügyeleti szerv 2012. július 1-jétől ellenőrzi és a gondozatlan és parlagfűvel fertőzött területek esetén közérdekű védekezést rendel el bírság kiszabása mellett.


Kérem, hogy ingatlana, illetve ingatlana előtti közterületi zöldfelület gondozásáról még időben a vegetációs időszak végéig gondoskodni szíveskedjen.

Figyelem! A temető területén elhelyezett hulladéktároló konténerekben kizárólag a temető területén keletkezett hulladék helyezhető el. Aki az ingatlanán keletkezett hulladékot jogellenesen elhagyja bírság – amely 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet – kiszabása mellett hatósági eljárás keretében a tevékenység beszüntetésére, az elhagyott hulladék elszállítására lesz kötelezve.

Ismételten felhívom az eb tulajdonosok figyelmét a kutya tartás szabályainak betartására. Kutyát közterületen tartani tilos! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012.április 15. napjától hatályba lépett a szabálysértésekről szóló 2012.évi II. törvény, amely kimondja, hogy szabálysértési ügyekben első fokon eljárni a jegyző nem jogosult, általános hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szabálysértési osztálya. A törvény értelmében szabálysértésnek minősül az ebtartás szabályainak be nem tartása, a kutyával való veszélyeztetés, ezért kérem ilyen tárgyú kérelmüket közvetlenül a fenti hatóságnak (Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) nyújtsák be.

Kérem együttműködésüket, jogkövető hozzáállásukat feladataik és feladataink megoldásához.

Babosdöbréte, 2012. június 04.
{jcomments off}

Általános tűzgyújtási tilalom

ról, valamint Babosdöbréte Önkormányzat területén érvényben lévő önkormányzati rendelet tűzgyújtásra vonatkozó rendelkezéseiről

Tisztelt Lakosság!

A vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 2012. március 11-től átmeneti időre.
Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívja a közúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtják. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 12/2005. (XI.01.) önkormányzati rendeletének 11.§ (5) bekezdése kimondja, hogy avart és kerti hulladékot csak száraz, szélmentes időben hétfőtől csütörtökig 10,00 órától 18,00 óráig pénteken 10,00 órától 14,00 óráig szabad égetni.
Az országos tűzgyújtási tilalomra tekintettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy a helyi rendeletben szabályozott időpontban se égessenek az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáig. Ez alól kivétel csak különösen indokolt esetben a polgármester engedélyével lehetséges.
A tilalom ellenére égetőkkel szemben helyszíni bírság kiszabására kerül sor, amelynek mértéke 30.000,- Ft.
Kérem a lakosság megértését és fenti szabályok betartását.

Babosdöbréte, 2012. április 02.

Gothárdné Baumgartner Anikó
körjegyző
{jcomments off}Babosdöbréte Község Önkormányzata 2011. december 08-i testületi ülésén történt döntés alapján a közüzemi díjak a következőek:

{jcomments on}Meghívó

Babosdöbréte Község
Önkormányzata

közmeghallgatást tart
2011. december 08.-án
18.00 órakor

a régi iskola épületében
(Kossuth u. 6.)

Minden lakost és érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatás jegyzőkönyvét a folytatásban elolvashatja:

{jcomments off}Az Országgyűlés – 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával -
a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tízedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át,
az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.