{jcomments off}

Általános tűzgyújtási tilalom

ról, valamint Babosdöbréte Önkormányzat területén érvényben lévő önkormányzati rendelet tűzgyújtásra vonatkozó rendelkezéseiről

Tisztelt Lakosság!

A vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 2012. március 11-től átmeneti időre.
Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívja a közúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtják. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
Babosdöbréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 12/2005. (XI.01.) önkormányzati rendeletének 11.§ (5) bekezdése kimondja, hogy avart és kerti hulladékot csak száraz, szélmentes időben hétfőtől csütörtökig 10,00 órától 18,00 óráig pénteken 10,00 órától 14,00 óráig szabad égetni.
Az országos tűzgyújtási tilalomra tekintettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy a helyi rendeletben szabályozott időpontban se égessenek az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáig. Ez alól kivétel csak különösen indokolt esetben a polgármester engedélyével lehetséges.
A tilalom ellenére égetőkkel szemben helyszíni bírság kiszabására kerül sor, amelynek mértéke 30.000,- Ft.
Kérem a lakosság megértését és fenti szabályok betartását.

Babosdöbréte, 2012. április 02.

Gothárdné Baumgartner Anikó
körjegyző
{jcomments off}Babosdöbréte Község Önkormányzata 2011. december 08-i testületi ülésén történt döntés alapján a közüzemi díjak a következőek:

{jcomments on}Meghívó

Babosdöbréte Község
Önkormányzata

közmeghallgatást tart
2011. december 08.-án
18.00 órakor

a régi iskola épületében
(Kossuth u. 6.)

Minden lakost és érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatás jegyzőkönyvét a folytatásban elolvashatja:

{jcomments off}Az Országgyűlés – 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával -
a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tízedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át,
az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.

{jcomments off}Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre.