BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8916 Babosdöbréte, Petőfi u. 8., Tel.: 92/707-562,

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyiratszám: 392/2015.                                                 Tárgy: Iskolakezdési támogatás

Ügyintéző: Tasi Szilvia                                                          középiskolásoknak

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a 9., 10., 11., 12. szakközépiskolai vagy szakmunkásképző iskolai oktatás esetén a 13. évfolyamos tanulókat is, hogy Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 3. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a 45/2015. (VIII.03.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a Babosdöbréte községben állandó lakóhellyel rendelkező érettségi (9-12. vagy 13. évfolyam) vagy az első szakmunkás vizsga (9-12. vagy 13. évfolyam) előtt álló tanulók részére 5.000.-Ft összegű beiskolázási támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév iskoláztatási költségeinek enyhítésére, amennyiben a tanulói jogviszony fennállásának igazolására  2015. szeptember 10. napjáig az iskolalátogatási igazolást valamilyen módon a Hivatal részére eljuttatják.

Babosdöbréte, 2015. augusztus 12.

 

                                                                          Kaczor Tamás s.k.

                                                                          polgármester

Babosdöbréte község Polgármestere az önkormányzat képviselőtestületének  ülését 2015. május 12-én (kedden) 17,30 órára összehívja.

Az ülés helye:  Volt iskolaépület

                         Babosdöbréte, Kossuth Lajos utca 6.

 

Az ülés napirendje:

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

  1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kaczor Tamás polgármester

  1. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.

Babosdöbréte, 2015. május 07.

 

                                                               Kaczor Tamás

 polgármester

 

ZALASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BABOSDÖBRÉTEI KIRENDELTSÉGE

8916 Babosdöbréte, Kossuth Lajos u. 6. Tel/fax: 92/707-562

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának  védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Avt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap”-ot csatoltan megküldöm.

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az ebösszeírási Adatlap beszerezhető:

-          Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségén Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

-          Babosdöbréte, Böde és Hottó községek falugondnokainál munkaidőben

-          letölthető az önkormányzatok honlapjáról: www.babosdobrete.hu

                                                                       www.bodefalu.hu

                                                                       www.hotto.hu

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 92/707 562 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és legkésőbb 2015. február 20. napjáig visszajuttatni:

-          személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalba

-          a falugondnokoknak munkaidőben

-          postai úton ajánlott küldeményként a Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége címére Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. címre.

Az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban:R) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Együttműködésüket megköszönöm.

 

Ebnyilvantartasi adatlap LETÖLTÉSE ITT!!!

               

Babosdöbréte, 2015. február 02.

 

 

                                                       Tisztelettel:                    Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                                               aljegyző