{jcomments on}Meghívó

Babosdöbréte Község
Önkormányzata

közmeghallgatást tart
2011. december 08.-án
18.00 órakor

a régi iskola épületében
(Kossuth u. 6.)

Minden lakost és érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatás jegyzőkönyvét a folytatásban elolvashatja:J E GY Z Ő K Ö N Y V


Babosdöbréte Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete által
2011. december 08. napján megtartott közmeghallgatásról.


Jelen vannak:
Kaczor Tamás polgármester,
Vass Mónika, Vas László és Molnár Attila képviselők és
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző-jegyzőkönyvvezető.
A lakosság részéről: 22 fő.
Igazoltan hiányzik: Várszeg János alpolgármester.

Kaczor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzőt. Elmondta, hogy a közmeghallgatás célja, hogy az önkormányzat és a lakosság között kialakuljon egy párbeszéd, amely mindenképpen hasznos lehet a további munkában. 2010. októbere óta a képviselő-testület céltudatos gazdálkodást folytat, ezt megerősíti a költségvetés pozitív mérlege is. Ezek után a tervekről beszélt, melyek között szerepel a játszótér és a Kossuth L. u. 6. szám alatti épület felújítása. Ezeket pályázat útján próbálják megvalósítani. Szeretnék megvalósítani a mezőgazdasági utak felújítását, valamint a településrészeket a közvilágítást, és új modernebb buszvárók építését is meg kellene oldani. A kastély épülete nagyon rossz állapotú, legjobb lenne egy újat építeni.
Ezt követően a körjegyzőség kialakításának jelenlegi állásáról tájékoztatta a jelenlévőket. Évek óta nagyon háttérbe szorult Babosdöbréte, Böde és Hottó Önkormányzatok érdeke, ezért döntöttek a kiválásról. Anyagi vonzatát átnézték az új körjegyzőségnek, olcsóbban meg tudják oldani, ráadásul a felújított épület érték marad Babosdöbrétének.
A honlapot ismertette, ahol bármilyen aktualitás, rendelet, jegyzőkönyv megtalálható.
Kisebb beruházások történtek, ilyen volt pl. az Újavashegyi útfelújítás, amelyhez az önkormányzat 50.000,- Ft-ot biztosított, a többi kiadást lakossági adományból biztosították. Kérte a hozzászólásokat.

Molnár Attila: bemutatta a pályázatokat, amelyek közül a Kossuth L. u. 6. szám alatti épület felújítása 5.000.000,- Ft, a játszótér kialakítása pedig 2.000.000,- Ft értékű.

Adravecz Istvánné kérése az volt, hogy a rámi kápolna vakolata omlik le, meg kellene csinálni. Köszöni a fát a misék tartásához. Az ÉDÁSZ által lenyesett fákat Rámban nem takarították le. Kellemetlen, hogy a ravatalozónál nincsenek székek, ahova a hozzátartozók le tudnának ülni és jó lenne egy előtető is. A harang sem működik, meg kellene javítani.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy az árkok tisztítására szórólap lett kiküldve. Székeket tudnak biztosítani a ravatalozóhoz , az előtető kérdését megnézik. A harang többször meg lett javítva, intézkedni fog.

Barabás László: a Dózsa György utcában az aszfalt be van szakadva, kéri kijavíttatni. Jelezte, hogy van 2-3 olyan terület, amely az év során nem lett lekaszálva.

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy egy alkalommal ezeket a területeket is lekaszálták a közmunkások. Az utak állapotát meg fogják nézni és utánanéznek, hogy a szennyvízberuházás kapcsán van-e még garancia. Próbáltak úthasználati díjat bevezetni, de sajnos erre a törvény nem ad lehetőséget.

Szinay Péter szerint a villanyoszlopokon az utak mentén rengeteg kábel fel van erősítve. Nem tudni, melyek azok, amelyek szükségesek. Sajnos vannak olyanok, amelyek elérik a kisebb járművek tetejét. Felül kellene vizsgálni, melyek azok, amelyek már nem kellenek.

Kaczor Tamás polgármester megnézik a kábelek szükségességét, amelyek nem kellenek eltávolíttatják, amelyekre szükség van, azokat pedig meg kell feszíteni.

Lovonyák Ottó szerint a Széchenyi u. 3-5-7. szám alatti lakosokban a csatornabűz visszaáramlik. Valami megoldást kellene találni erre, mert kevés a fogyasztás és az ernyedésnek indul. Valami közömbösítő folyadék kellene.

Kaczor Tamás polgármester ígéretet tett arra, hogy a ZALAVÍZ Zrt. szakembereivel meg fogják vizsgálni a problémát.

Tóth Lászlóné az alpolgármester hollétéről érdeklődött, hónapok óta nem látja a faluban.

Kaczor tamás polgármester elmondta, hogy külföldön tartózkodik. Természeten elvárható lenne Tőle is, hogy részt vegyen a testületi munkában. Sajnos mindenkinek közbejöhet az életében váratlan esemény, amely miatt távol kell lenni otthonától. A képviselőket 4 évre választják, remélhetőleg vissza fog kapcsolódni a munkába. A bizalom benne megvan iránta. Az már erkölcsi dolog, hogy a tiszteletdíjat felveszi-e vagy sem.

Barabás László szerint arra az időre ne járjon tiszteletdíj, amíg nem dolgozik.

Adravecz Istvánné a körzeti rendőr elérhetőségéről érdeklődött, valamint sérelmezte, hogy a Zalaegerszegről 9,30 kor induló Böde végállomású autóbusz miért nem érinti Rám településrészt.

Kaczor Tamás polgármester ismertette a körzeti rendőr elérhetőségét, valamint ígéretet tett arra, hogy az igényt jelzi a ZALA VOLÁN ZRT-nek.

Nagy Ferencné kérdése az volt, hogy a településőr hova lett?

Kaczor Tamás polgármester elmondta, hogy a településőr pályázaton lett alkalmazva. A lehetőség megszűnt, forrásoldala az önkormányzat részéről nem volt. A közmunkaprogram keretében továbbra is lett alkalmazva egy mezőőr, de jelenleg az ő szerződése is lejárt. Át kellene gondolni egy esetleges polgárőrség alakítását.

Tóth László szerint nem a polgárőrség alakítása a nehéz, hanem annak fenntartása.

Bükiné Fábián Margit szerint jó lenne, ha valaki összefognál a településen a kulturális tevékenységet.

Vass Mónika: ő már erre több alkalommal tett kísérletet, de mindig kudarcba fulladt. 5-6 fő van a településen, aki minden rendezvényen aktívan részt vesz.

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelentést és az közmeghallgatást 19,25 perckor bezárta.

K.m.f.

Kaczor Tamás polgármester
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző