{jcomments off}Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre.A népszámlálással kapcsolatos részletes információk elérhetők a www.nepszamlalas.hu internetes oldalon.

A népszámlálást internetes vagy papír alapú önkitöltéses, avagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg. A kitöltés módjai közül figyelmükbe ajánljuk az internetes önkitöltés lehetőségét.Az elektronikus kérdőívet a www.enepszamlalas.hu oldalon október 1-16. között lehet elérni.


Az interjús módszerrel történő népszámlálás végrehajtását a települési jegyző által foglalkoztatott számlálóbiztosok végzik, akik a kapcsolatfelvétel során minden esetben a számlálóbiztosi igazolvány felmutatásával igazolják magukat. Az igazolvány személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) együtt érvényes.


Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a népszámlálásban való részvétel kötelező, ennek megfelelően, aki az adatszolgáltatást megtagadja, az szabálysértést követ el.


Ismételten kérjük falunk polgárait, hogy a házszámok, ajtószámok kihelyezéséről, illetve azok pótlásáról, valamint a címek postaládákon való elhelyezéséről szíveskedjenek gondoskodni, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják 2011. szeptember 27-e és 30-a között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. Nagyon fontos, hogy az adatszolgáltatói csomagot nem szabad összetéveszteni valamely reklám vagy szóróanyaggal, ugyanis ez a csomag a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.