FELHÍVÁS

 

Tisztelt Partnerek (Lakosság, Civil szervezetek, Egyházak, Gazdálkodó szervezetek)!

 

Babosdöbréte község a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai értelmében elkészítette a településképi arculati kézikönyvet és megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét.

A településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről szóló 16.§ nincs szinkronban a magasabb szintű jogszabállyal, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel. A módosításról az önkormányzat képviselő-testülete 2018. június 25-én tartott testületi ülésén 55/2018. (VI.25.) határozatában döntött.      

A 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdése értelmében e felhívással előzetesen tájékoztatom a Partnereket a településképi rendelet tervezett módosításáról. A módosítási szándékot ismertető lakossági fórum 2018. július 23-án 14 órakor kerül megtartásra, mely fórumon megjelenésére számítunk.  

 

Babosdöbréte, 2018. július 12.

 

Tisztelettel:

                                                   Szinayné Csarmasz Bernadett sk.
                                                 polgármester