ZALASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BABOSDÖBRÉTEI KIRENDELTSÉGE

8916 Babosdöbréte, Kossuth Lajos u. 6. Tel/fax: 92/707-562

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának  védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Avt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap”-ot csatoltan megküldöm.

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az ebösszeírási Adatlap beszerezhető:

-          Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségén Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

-          Babosdöbréte, Böde és Hottó községek falugondnokainál munkaidőben

-          letölthető az önkormányzatok honlapjáról: www.babosdobrete.hu

                                                                       www.bodefalu.hu

                                                                       www.hotto.hu

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 92/707 562 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és legkésőbb 2015. február 20. napjáig visszajuttatni:

-          személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalba

-          a falugondnokoknak munkaidőben

-          postai úton ajánlott küldeményként a Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége címére Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. címre.

Az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban:R) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Együttműködésüket megköszönöm.

 

Ebnyilvantartasi adatlap LETÖLTÉSE ITT!!!

               

Babosdöbréte, 2015. február 02.

 

 

                                                       Tisztelettel:                    Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                                               aljegyző