F E L H Í V Á S

 

Tisztelt babosdöbrétei lakosok, tisztelt telek tulajdonosok!

 

Az alábbi szabályokra hívnám fel a Tisztelt lakosok, telek tulajdonosok figyelmét:

 

 

Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a telke, illetve lakóháza előtti vízelvezető árkok és gépkocsi bejárók alatti átereszek rendbetétele, tisztítása, illetve annak biztosítása, hogy a  csapadékvíz zavartalanul el tudjon folyni. 

A vízügyi szervekkel közösen folyamatosan végzi a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a települések belterületi vízelvezetőinek  vizsgálatát.

A közterületen tilos gépjárművet tárolni, mivel ez akadályozza a szabályos közlekedést és a közelgő télen a hó eltakarítást is akadályozza. A parkolást szíveskedjenek a közlekedési szabályoknak megfelelően végezni.

 

Babosdöbréte községben életvitelszerűen tartózkodó személyeknek kötelessége 15 napon belül a Közös Hivatalban lakcímet létesíteni.

 

Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége mások testi épségének megóvása miatt ingatlana állagmegóvását biztosítani, jó gazda módjára karbantartani, mivel a Zalaegerszegi Építéshatóság bírságot szabhat ki.

 

Az állattartásról szóló jogszabályok értelmében ebet a község közigazgatási területén csak zárt udvarban lehet szabadon tartani. Az ingatlan bekerítését úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. Harapós, vagy támadó természetű ebek esetében, a bejárati kapun jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

Ebet utcán csak pórázon, harapós és támadó természetű ebet még szájkosárral is ellátva kell vezetni.

Ugyanakkor az ebek veszettség elleni oltását és chippel történő ellátását is kötelező ellátni, amelynek tényét –amennyiben nem szervezetten történt – kötelesek a közös hivatalban bejelenteni.

 

Felhívom figyelmüket a fenti szabályok betartására.{jcomments off}