F E L H Í V Á STisztelt Ingatlantulajdonos! (Használó), Tisztelt Ebtulajdonos!


Felhívjuk figyelmét arra, hogy az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletről szóló törvény, valamint az önkormányzati rendeletünk értelmében a termelő és a földhasználó az adott év június 30. napjáig a parlagfű virágbimbójának kialakulását köteles megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Az ingatlanok megfelelő gondozottsági állapotát az élemiszerlánc felügyeleti szerv 2012. július 1-jétől ellenőrzi és a gondozatlan és parlagfűvel fertőzött területek esetén közérdekű védekezést rendel el bírság kiszabása mellett.


Kérem, hogy ingatlana, illetve ingatlana előtti közterületi zöldfelület gondozásáról még időben a vegetációs időszak végéig gondoskodni szíveskedjen.

Figyelem! A temető területén elhelyezett hulladéktároló konténerekben kizárólag a temető területén keletkezett hulladék helyezhető el. Aki az ingatlanán keletkezett hulladékot jogellenesen elhagyja bírság – amely 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet – kiszabása mellett hatósági eljárás keretében a tevékenység beszüntetésére, az elhagyott hulladék elszállítására lesz kötelezve.

Ismételten felhívom az eb tulajdonosok figyelmét a kutya tartás szabályainak betartására. Kutyát közterületen tartani tilos! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012.április 15. napjától hatályba lépett a szabálysértésekről szóló 2012.évi II. törvény, amely kimondja, hogy szabálysértési ügyekben első fokon eljárni a jegyző nem jogosult, általános hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szabálysértési osztálya. A törvény értelmében szabálysértésnek minősül az ebtartás szabályainak be nem tartása, a kutyával való veszélyeztetés, ezért kérem ilyen tárgyú kérelmüket közvetlenül a fenti hatóságnak (Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) nyújtsák be.

Kérem együttműködésüket, jogkövető hozzáállásukat feladataik és feladataink megoldásához.

Babosdöbréte, 2012. június 04.